České výtvarné umění 20. století

instituce, obec
Tiskařské závody, n.p., Kladno (Kladno)