Edvard Munch

osoba, narození
Wittlich Petr 23. 5. 1932