Jan Samec: Zatímní stratigrafie

autorská
termín, název výstavy, místo konání
2012/05/04 - 2012/06/17   Jan Samec: Zatímní stratigrafie, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)