Peter Pollág: Fragmenty súvislostí / Fragments of Continuity

osoba, narození
Pollág Peter 19. 2. 1958