Boje a zápasy českého moderního výtvarného umění

osoba, narození
Pavlišová Věra