Boje a zápasy českého moderního výtvarného umění

osoba, narození
Jón Vítězslav
Machálková Traberová Helena
Pavliš Stanislav