Boje a zápasy českého moderního výtvarného umění

kolektivní
termín, název výstavy, místo konání
1981/05/07 - 1981/06/28   Boje a zápasy českého moderního umění. Výstava na počest 60.výročí založení KSČ, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)