Joska Skalník

osoba, narození
Čiháková Noshiro Vlasta 25. 11. 1944
Fárová Anna 1. 6. 1928
Novák Jan 4. 4. 1953
Oslzlý Petr 26. 4. 1945
Skalník Joska 23. 3. 1948
Šetlík Jiří 2. 4. 1929