Joska Skalník

autorská
termín, název výstavy, místo konání
2004/06/23 - 2004/07/31   Joska Skalník: Sny - situace - hry / Dreams - situations - plays, Galerie Bayer & Bayer, Řetězová, Praha