Joska Skalník

osoba, narození
Skalník Joska 23. 3. 1948