Výtvarná práce

instituce, obec
Mír, n.p., Praha 1