Výtvarná práce

instituce, obec
Svaz českých výtvarných umělců, Praha