Radostné mládí

instituce, obec
Cyrilometodějská knihtiskárna V. Kotrba, Praha