Radostné mládí

instituce, obec
Nakladatelství Atlas, společnost s.r.o., Praha