Humr: Standartní vybavení / Standart Equipment

osoba, narození
Mrázik Martin 17. 1. 1968
Mráziková Eva 27. 3. 1976