Elektronika, měsíčník pro elektronizaci národního hospodářství

rok vydání: 1987/06/15
typ dokumentu: periodikum
ročník: 1
číslo: 1
počet stran: 48 + (4)
jazyk: český
rozměry: 297 x 210