František Emler

autorská
termín, název výstavy, místo konání
1973/05/31 - 1973/07/01   František Emler: Obrazy a grafiky, Galerie Československý spisovatel, Praha