Cena Jindřicha Chalupeckého. Finále 2011 / Jindřich Chalupecký Award. Final 2010

osoba, narození, poznámka
Havránková Ivana ,