Cena Jindřicha Chalupeckého. Finále 2011 / Jindřich Chalupecký Award. Final 2010

osoba, narození
Císař Karel 17. 12. 1972
Jeppesen Travis 1979
Mazanec Martin 9. 2. 1981
Škabraha Martin 27. 10. 1979