Cena Jindřicha Chalupeckého. Finále 2011 / Jindřich Chalupecký Award. Final 2010

instituce, obec
Label, s.r.o., Kutná Hora (Kutná Hora)