Cena Jindřicha Chalupeckého. Finále 2011 / Jindřich Chalupecký Award. Final 2010

instituce, obec
Společnost Jindřicha Chalupeckého, Praha