Cena Jindřicha Chalupeckého. Finále 2011 / Jindřich Chalupecký Award. Final 2010

osoba, narození
Cenek Filip 25. 3. 1976
Lang Dominik 1. 8. 1980
Sterec Pavel 22. 5. 1985
Ther Marek 6. 8. 1977
Thýn Jiří 30. 10. 1977