Matka Kuráž a její děti

instituce, obec
Orbis, Praha