Matka Kuráž a její děti

osoba, narození
Born Adolf 12. 6. 1930