Alfons Mucha: Slovanstvo bratrské / Fraternal Slavdom

osoba, narození
Bydžovská Lenka 13. 12. 1956
Mucha Alfons 24. 7. 1860
Srp Karel 20. 2. 1958