Valašské masky

osoba, narození
Melniková Papoušková Naděžda 23. 11. 1891