Litanie k nejsvětější Panně Marii

instituce, obec
Holinkova tiskárna Jindřich Žatečka, Praha