Na hranici znaku / At the Edge of the Sign

osoba, narození, poznámka
Krejča Aleš 2. 3. 1941,