Na hranici znaku / At the Edge of the Sign

osoba, narození
Aussenberg Štěpán
Hamplová Hovorková Hana 28. 6. 1951