Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění

instituce, obec
Společnost časopisu Ateliér, Praha