Lida Cvengrošová: Plastiky, plakety, kresby

osoba, narození, poznámka
Holešťák-Holubár Viktor 19. 8. 1926,