Lida Cvengrošová: Plastiky, plakety, kresby

klíčové slovo
medailerství
sochařství