Lida Cvengrošová: Plastiky, plakety, kresby

instituce, obec
Západoslovenské tlačiarne, n.p., Bratislava (Bratislava)