Adolf Zábranský: Z ilustrační tvorby pro děti - Věneček

klíčové slovo
ilustrace