Jan Trampota: Výbor celoživotního díla

obálka - Mirka Severin