České moderní a současné umění 1890 - 2010

instituce, obec
Tiskárna Libertas, a.s., Praha 5