České moderní a současné umění 1890 - 2010

René Roubíček, Prostorová kompozice pro československý pavilon EXPO 1958 v Bruselu. Grafická úprava: Stanislav Kolíbal