České moderní a současné umění 1890 - 2010

instituce, obec
Národní galerie v Praze, Praha