Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století

instituce, obec
Tiskárna Protisk, s.r.o., České Budějovice (České Budějovice)