Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století

osoba, narození
Maříková Bohuslava 1. 7. 1950