Fr. A. Jelínek: Obrazy

autorská
termín, název výstavy, místo konání
1936/10/28 - 1936/11/15   František Antonín Jelínek (1890 - 1977), Okresní záložna hospodářská, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)