Giorgio Armani

osoba, narození
Bing Xu 1955
Guangyi Wang 1956
Haidong Song
Hong Yu 1966
Jianyi Geng
Liang Sun
Lijun Fang 1963
Mengbo Feng 1966
Peili Zhang
Shan Li 1942
Wang Ziwei 1963
Wei Liu
Yi Ding 1962
Youhan Yu