Jiří Bartůněk: Obrazy

instituce, obec
Klub školství a kultury ROH, Praha