Bienále české grafiky Ostrava 1996

osoba, narození
Beránek Petr 17. 8. 1950
Pavliňák Petr 8. 10. 1946