Jaroslav Kořán: Pohled zpátky

osoba, narození
Oslzlý Petr 26. 4. 1945
Šetlík Jiří 2. 4. 1929
Šrut Pavel 3. 4. 1940