Jaroslav Kořán: Pohled zpátky

instituce, obec
Gema Art, tiskárna, _