Jan Juška: Krajina domova

osoba, narození
Řeřucha Vladimír 25. 4. 1920