Důvěrný prostor / Nová dálka

instituce, obec
Obecní dům - výstavní sály, Praha