Jan Jiří Heinsch: Malíř barokní zbožnosti / Painter of Baroque Piety

osoba, narození, poznámka
Istlerová Clara 11. 12. 1944,