Jan Jiří Heinsch: Malíř barokní zbožnosti / Painter of Baroque Piety

osoba, narození
Šroněk Michal 8. 7. 1952